+380 63 021 8539
Бізнес для іноземців у Польщі

Бізнес для іноземців у Польщі

Відкриття власної справи – надвичайно важливе завдання, до якого потрібно належним чином підготуватися та правильно вибрати форму господарської діяльності, адаптовану до потреб підприємця та запланованого бізнесу. Підприємець, який має польське громадянство може вести бізнес у наступних організаційно-правових формах:

 1. індивідуальна господарська діяльність
 2. повне товариство
 3. партнерське товариство
 4. командитне товариство
 5. командитно-акціонерне товариство
 6. товариство з обмеженою відповідальністю
 7. акціонерне товариство

Коли іноземець має право здійснювати підприємницьку діяльність у Польщі?

Можливість здійснювати підприємницьку діялність іноземцем на таких самих умовах, що і громадяни Польщі, залежить від його громадянства і від правової підстави його перебування у Польщі.

Іноземець може здійснювати підприємницьку діяльність у Польщі на таких самих умовах, що і громадяни Польщі, якщо відповідає одній з перелічених умов:

 1. є громадянином держави-члена Європейського Союзу або Європейського економічного простору
 2. є громадянином іншої держави, ніж вказано у пункті 1 і має:
 • дійсну Карту Поляка
 • дозвіл на постійне перебування
 • дозвіл на перебування довготермінового резидента ЄС
 • дозвіл на тимчасове проживання наданий з метою возз’єднання з сім’єю, яка проживає в Польщі, та дозвіл наданий з метою навчання увищих навчальних закладах Польщі
 • дозвіл на тимчасове проживання та перебуває у шлюбі з громадянином/громадянкою Польщі
 • дозвіл на тимчасове проживання з метою здійснення господарської діяльності наданий у зв’язку з продовженням здійснюваної раніше господарської діяльності, яка зареєстрована в Центральному реєстрі та Інформації про Господарську Діяльність (CEIDG)
 • статус біженця
 • додатковий захист на території Польщі
 • тимчасовий захист у Польщі
 • дозвіл на перебування з гуманітарних міркувань або дозвіл на толероване перебування

Здійснення підприємницької діяльності іншими іноземцями

У випадку, якщо іноземець не відповідає жодній з умов вказаних вище, він може здійснювати підприємницькудіяльність лише у таких організаційно-правових формах:

 • командитне товариство
 • командитно-акціонерне товариство
 • товариство з обмеженою відповідальністю
 • акціонерне товариство

Слід також мати на увазі, що згідно до вимог ст.88 Закону про сприяння зайнятості та установах ринкупраці, іноземець повинен отримати дозвіл на роботу в наступних ситуаціях:

 1. якщо іноземець виконує роботу на території Польщі на підставі угоди з суб’єктом, зареєстрований офіс якого, або місце проживання, або філія чи інша форма організованої діяльності знаходиться на території Польщі.
 2. якщо іноземець виконує роботу, що полягає у виконанні функції управління юридичною особою, яка вписана в реєстр підприємців або у зв’язку з виконанням функції управління командитного або командитно-акціонерного товариства в якості генерального партнера або у зв’язку з наданням йому доручення на управління та перебуває на території Польщі терміном більше 6 місяців протягом кожних наступних 12 місяців.

Нижче детально описані форми підприємницької діяльності, які іноземці обирають найчастіше:

Товариство з обмеженою відповідальністю

Товариство з обмеженою відповідальністю- це товариство зі статутним капіталом, що підлягає внесенню до Національного Судового реєстру. Відкрити товариство з обмеженою відповідальністю може будь який іноземець, незалежно від його громадянства та статусу проживання в Польщі. Учасниками товариства можуть бути фізичні, юридичні особи, а також організаційні одиниці, які не є юридичною особою з умовою, що єдиним учасником не може бути інше товариство з обмеженою відповідальністю. Мінімальний статутний капітал повинен бути 5000зл.

Відповідно до ст.201 пар.1 і ст.204пар.1 Кодексу “Про комерційні компанії”, органом уповноваженим керувати справами товариства і представляти його інтереси є правління, що може складатися з одного і більше членів. Членами правління можуть бути особи призначені з числа партнерів так і поза їх межами.

Якщо правління товариства з обмеженою відповідальністю є одноосібним, єдиний член правління має право на самостійне представництво компанії. У випадку колегіального (багатоосібного) правління, для подання заяв від імені компанії потрібна взаємодія двох членів ради правління, або одного члена правління разом з прокуристом, якщо в договорі компанії не передбачено інше. На підставі ст.208 Кодексу “Про комерційні компанії” кожен член правління товариства може вести справи, що не виходять за рамки звичайної управлінської діяльності без попередньої згоди правління. У разі діяльності, що перевищує звичайну управлінську діяльність необхідна згода правління виражена у формі резолюції або згода надана на загальних зборах акціонерів.

Учасники товариства не відповідають за зобов’язання товариства. Кредитор може вимагати задоволення вимог лише з активів компанії, з урахуванням можливої відповідальності членів правління компанії, які у випадку неподання заяви про банкрутство, у ситуаціях передбачених законодавством, та при безрезультатному стягненні заборгованості з майна компанії несуть відповідальність перед кредиторами всіма своїми активами.

Індивідуальна господарська діяльність

Вибір індивідуальної підприємницької діяльності є привабливим рішенням для багатох підприємців, оскільки пов’язано з невеликими формальностями. Така форма господарської діяльності доступна лише іноземцям, які мають право здійснювати господарську діяльність на рівних умовах з громадянами Польщі. Відкриття бізнесу вимагає запису в Центральному реєстрі та Інформації про Господарську Діяльність (CEIDG). Зверніть увагу, що компанія (її назва) підприємця, повинна обов’язково включати його ім’я і прізвище, крім того, можна додати інші частини назви, що будуть вказувати на предмет діяльності. Беззаперечним бонусом є також відсутність вимоги до мінімального статутного капіталу.

Підприємець є єдиною особою, яка має право представляти свою компанію, він також відповідає всім своїм майном за зобов’язання , які виникли в результаті ведення бізнесу.Ступінь відповідальності іноді є фактором, що стримує підприємців скористатися саме цією формою ведення бізнесу.

Повне товариство

Повне товариство- вид комерційного товариства.Така форма господарської діяльності доступна лише іноземцям, які мають право здійснювати господарську діяльність на рівних умовах з громадянами Польщі. Для його створення потрібні двоє і більше учасників. Учасниками товариства можуть бути фізичні, юридичні особи, а також організаційні одиниці, які не є юридичною особою. Повне товариство вважається створеним з моменту реєстрації в Національному Судовому Реєстрі. Заява про реєстрацію може бути подана в традиційній (паперовій) і електронній формі. Кожен партнер має право керувати справами компанії та представляти її. Корпоративний договір повного товариства може передбачати різні рішення, наприклад, він може доручити управляти справами та представляти компанію лише одному партнеру або групі партнерів.

Відповідальність за зобов’язаннями повного товариства носить необмежений, солідарний і субсидіарний характер. Це означає, що всі учасники несуть солідарну відповідальність за зобов’язаннями товариства усім своїм майном. Принцип субсидіарності означає, що кредитор може вимагати задоволення вимог з майна учасників товариства лише тоді, коли примусове стягнення заборгованості з активів товариства виявиться неефективним.

Допомога юриста

Через значні відмінності між можливими організаційно-правовими формами підприємницької діяльності доцільно скористатися допомогою професійного представника, який в зрозумілий спосіб роз’яснить всі переваги, недоліки та зобов’язання, що випливають із ведення бізнесу у певній формі. Юрист може також проаналізувати статус перебування іноземця у Польщі та вказати в якій формі він може здійснювати підприємницьку діяльність.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Slide ВОЛОДИМИР Отримав депортацію, коли перевозив групу туристів через кордон. Прорахувався з часом перебування в Польщі, вийшло 92 дні. Дякуючи Даріушу, вже через місяць після звернення зміг повернутись до роботи і приїхати до батьків на свята. Slide ВІТАЛІЙ Рекомендую, користувався послугою “Скасування депортації”, все пройшло успішно, бистро та якісно! При перетині кордону ніякий лишніх питань зі сторони поляків не було, проїхали все супер! Slide ІРИНА Всем рекомендую, уже два года пользуюсь услугами исключительно этого юриста сама, и с удовольствием советую друзьям и хорошим знакомым. Слаженная команда, говорят на польском, русском, украинском и английском.