+380 63 021 8539
Що таке депортація і коли загрожує іноземцю?

Що таке депортація і коли загрожує іноземцю?

В останні роки спостерігається тенденція до зростання попиту на польський ринок праці серед іноземців, особливо з-за східного кордону. У пошуку перспективи отримання більш гідного заробітку великій кількості іноземців доводиться мати справу з багатьма адміністративними формальностями щодо легалізації свого перебування та роботи. Невиконання зобов’язань передбачених законом може не лише зобов’язати іноземця покинути територію Польщі, але призвести до примусового виконання такого рішення.

У яких випадках іноземець зобов’язаний покинути територію Польщі?

Ситуації, коли іноземцю видається рішення про зобов’язання до повернення регулюються ст. 302 Закону про іноземців, що містить великий перелік випадків коли іноземець повинен залишити територію Польщі.

Сюди входять такі ситуації:

 1. іноземець перебуває або перебував в Польщі без дійсної візи або іншого дійсного документа, що дає право на в’їзд та перебування в Польщі, якщо віза чи інший документ вимагається.
 2. іноземець не виїхав з Польщі після використання дозволеного періоду перебування на території (всіх або деяких) країн Шенгенської зони, на які він мав право без необхідності отримання візи, протягом будь якого періоду 180днів.
 3. іноземець не виїхав з Польщі після використання допустимого періоду перебування зазначеного в шенгенській візі, протягом будь-якого періоду 180 днів або після використання допустимого періоду перебування на підставі національної візи.
 4. іноземець виконує або виконував роботу без необхідного дозволу на роботу або зареєстрованої заяви роботодавця про доручення роботи іноземцю.
 5. іноземець здійснював підприємницьку діяльність всупереч польському законодавству.
 6. іноземець не володіє фінансовими ресурсами, необхідними для покриття витрат на перебування в Польщі, повернення до країни походження, транзиту через територію Польщі до третьої країни, яка надала дозвіл на в’їзд і не вказав надійних джерел отримання таких коштів.
 7. дані особові іноземця внесені до списку іноземців, перебування яких у Польщі є небажаним.
 8. дані особові іноземця внесені в Шенгенську інформаційну систему (SIS) з метою відмови у в’їзді, якщо він перебуває в Польщі в рамках безвізу або на підставі шенгенської візи (за виключенням перебування на підставі шенгенської візи, що дозволяє лише в’їзд та перебування на території Польщі).
 9. з міркувань національної оборони та безпеки або захисту громадської безпеки та порядку не може перебувати в Польщі.
 10. іноземець перетинав або намагався незаконно перетнути кордон.
 11. іноземець, якого було правомірно засуджено в Польщі вироком позбавлення волі, що підлягає виконанню і є підстави для його переведення за кордон з метою виконання покарання.
 12. іноземець перебуває за межами прикордонної зони , де він може перебувати відповідно до дозволу про перетинання кордону в рамках малого прикордонного руху, якщо міжнародними угодами не передбачено інше.
 13. іноземець перебуває на території Польші після закінчення періоду перебування, на який він мав право на підставі дозволу на перетинання кордону в рамках малого прикордонного руху, якщо міжнародними угодами не передбачено інше.
 14. подальше перебування іноземця на території Польщі створить загрозу здоров’ю населення, що будо підтверджено результатами аналізів, або для міжнародних відносин іншої держави-члена Європейського Союзу.
 15. мета та умови перебування іноземця в Польщі суперечать заявленим, якщо тільки закон не дозволяє їх змінювати.
 16. було прийнято рішення про відмову у наданні статусу біженця або додаткового захисту, визнання заяви про міжнародний захист неприйнятною, припинення процедури надання міжнародного захисту або скасування статусу біженця або додаткового захисту і іноземець не покинув територію Польщі протягом визначеного строку та у випадку, зазначеному в ст.299 з.6 п.1 літ.b (30 днів від дня в якому вищеперечислені рішення набули законної сили) або перебуває під вартою або в охоронюваному центрі для іноземців.

Органи державної влади, що видають рішення про депортацію, не можуть користуватися при цьому свободою розсуду- формулювання ст. 302 Закону про іноземців не передбачає винятків у видачі рішення про зобов’язання іноземця до повернення у разі виникнення однієї з вищезазначених ситуацій. Підтверджують це також рішення адміністративних судів, підкреслюючи, що органи можуть користуватися певною свободою розсуду лише при встановленні строків виїзду з країни. Також, немає значення чи обізнаний іноземець щодо передумов прийняття рішення про депортацію (вирок ВСА з 02 листопада 2017р. SA/WA 1378/17), однак, кожного разу, перед видачею такого рішення повинна бути пройдена перевірка індивідуальної ситуації іноземця.

Примусовий обов’язок повернення іноземця- коли настає?

В принципі, коли іноземець отримує рішення про зобов’язання до повернення, він має можливість добровільно покинути країну, проте , існують ситуації коли рішення про зобов’язання до повернення підлягає негайному виконанню.

Це трапляється, коли:

 1. іноземець не покинув територію Польщі протягом строку, зазначеного в рішенні;
 2. у рішенні не встановлено кінцевого терміну для виїзду з країни;
 3. після видачі рішення існує ймовірність втечі іноземця;
 4. подальше перебування іноземця в Польщі може становити загрозу для обороноздатності або безпеки держави або забезпечення безпеки та охорони громадського порядку.

Примусове виконання рішення про зобов’язання іноземця до повернення полягає у доставленні іноземця прикордонною службою до кордону (або аеропорту чи морського порту) країни, до якої іноземець має повернутися.

Протягом якого терміну потрібно виїхати з Польщі?

У рішенні про зобов’язання іноземця до повернення вказується термін добровільного виїзду з Польщі і зазвичай він становить від 15 до 30 днів від дня отримання рішення. Однак, бувають ситуації коли термін добровільного виїзду з Польщі не вказується, наприклад, якщо є ймовірність втечі іноземця або з міркувань безпеки. В останньому випадку рішення підлягає негайному виконанню.

Кінцевий термін добровільного виїзду з Польщі може бути продовжений, не більше ніж на один рік, в кількох випадках:

 1. якщо іноземець зобов’язаний особисто з’явитися в польський орган державної влади;
 2. його присутність в Польщі вимагається державним інтересом;
 3. особиста ситуація іноземця є винятковою — це залежить від тривалості його перебування, сімейних та соціальних зв’язків або з необхідністю продовжувати навчання його неповнолітньої дитини.

В вищеперелічених ситуаціях, компетентний орган може продовжити термін виїзду з країни самостійно або на прохання іноземця, вже після видачі рішення про зобов’язання до повернення.

Рішення про зобов’язання до повернення та коронавірус

Через виняткову ситуацію у світі, внаслідок нинішнього епідеміологічного стану в зв’язку з коронавірусною інфекцією, було продовжено не лише легальне перебування іноземців та карти побиту, а й терміни виїзду з країни у разі винесення рішення про зобов’язання до повернення, якщо термін випадає на період, на який проголошено стан епідемічної загрози або стан епідемії.

Як і у випадку з іншими рішеннями включеними в так званий ‘‘Антикризовий щит”, термін виїзду з країни закінчується на 30 день з моменту відкликання стану епідемічної загрози або стану епідемії.

Однак, слід пам’ятати, що за звичайних умов, навіть якщо роботодавець ввів в оману іноземця щодо легальності його працевлаштування (наприклад, попри запевняння роботодавця, не видано йому жодного дозволу на роботу) або якщо єдиною особою, винною в порушенні норм, що стосуються законності працевлаштування іноземця, є його роботодавець, наслідки у вигляді депортації може понести іноземець.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Slide ВОЛОДИМИР Отримав депортацію, коли перевозив групу туристів через кордон. Прорахувався з часом перебування в Польщі, вийшло 92 дні. Дякуючи Даріушу, вже через місяць після звернення зміг повернутись до роботи і приїхати до батьків на свята. Slide ВІТАЛІЙ Рекомендую, користувався послугою “Скасування депортації”, все пройшло успішно, бистро та якісно! При перетині кордону ніякий лишніх питань зі сторони поляків не було, проїхали все супер! Slide ІРИНА Всем рекомендую, уже два года пользуюсь услугами исключительно этого юриста сама, и с удовольствием советую друзьям и хорошим знакомым. Слаженная команда, говорят на польском, русском, украинском и английском.