+380 63 021 8539
Депортація та шлюб

Депортація та шлюб

Питання, пов’язані з легальним перебуванням іноземців на території Польщі, регулюються Законом від 12 грудня 2013 року про іноземців. Насамперед, закон встановлює термін, на який іноземець може прибути до нашої країни, та умови, які іноземець повинен виконати, щоб продовжити своє подальше перебування в країні. Крім того, закон містить важливі норми щодо депортації іноземця, тобто видачі йому зобов’язання покинути територію Польщі, у разі виникнення конкретних підстав. Перспектива отримати депортацію є надзвичайно стресовою для іноземця, особливо для тих, хто приїхав до країни у пошуках роботи і вже почав влаштовувати своє життя. Такі люди часто одружуються в Польщі або приїжджають сюди всією родиною. Тому варто розглянути детальніше, як сімейний стан іноземця, а точніше одруження, може вплинути на рішення про депортацію.

Рішення, яке зобов’язує іноземця до повернення,  видає місцевий орган правління – Комендант  Прикордонної Служби або Комендант Відділення Прикордонної Служби, якщо іноземець:

 • іноземець перебуває або перебував в Польщі без дійсної візи або іншого дійсного документа, що дає право на в’їзд та перебування в Польщі, якщо віза чи інший документ вимагається.
 • іноземець не виїхав з Польщі після використання дозволеного періоду перебування на території (всіх або деяких) країн Шенгенської зони, на які він мав право без необхідності отримання візи, протягом будь якого періоду 180днів.
 • іноземець не виїхав з Польщі після використання допустимого періоду перебування зазначеного в шенгенській візі, протягом будь-якого періоду 180 днів або після використання допустимого періоду перебування на підставі національної візи.
 • іноземець виконує або виконував роботу без необхідного дозволу на роботу або зареєстрованої заяви роботодавця про доручення роботи іноземцю.
 • іноземець здійснював підприємницьку діяльність всупереч польському законодавству.
 • іноземець не володіє фінансовими ресурсами, необхідними для покриття витрат на перебування в Польщі, повернення до країни походження, транзиту через територію Польщі до третьої країни, яка надала дозвіл на в’їзд і не вказав надійних джерел отримання таких коштів.
 • дані особові іноземця внесені до списку іноземців, перебування яких у Польщі є небажаним.
 • дані особові іноземця внесені в Шенгенську інформаційну систему (SIS) з метою відмови у в’їзді, якщо він перебуває в Польщі в рамках безвізу або на підставі шенгенської візи (за виключенням перебування на підставі шенгенської візи, що дозволяє лише в’їзд та перебування на території Польщі).
 • з міркувань національної оборони та безпеки або захисту громадської безпеки та порядку не може перебувати в Польщі.
 • іноземець перетинав або намагався незаконно перетнути кордон.
 • іноземець, якого було правомірно засуджено в Польщі вироком позбавлення волі, що підлягає виконанню і є підстави для його переведення за кордон з метою виконання покарання.
 • іноземець перебуває за межами прикордонної зони , де він може перебувати відповідно до дозволу про перетинання кордону в рамках малого прикордонного руху, якщо міжнародними угодами не передбачено інше.
 • іноземець перебуває на території Польщі після закінчення періоду перебування, на який він мав право на підставі дозволу на перетинання кордону в рамках малого прикордонного руху, якщо міжнародними угодами не передбачено інше.
 • подальше перебування іноземця на території Польщі створить загрозу здоров’ю населення, що будо підтверджено результатами аналізів, або для міжнародних відносин іншої держави-члена Європейського Союзу.
 • мета та умови перебування іноземця в Польщі суперечать заявленим, якщо тільки закон не дозволяє їх змінювати.
 • було прийнято рішення про відмову у наданні статусу біженця або додаткового захисту, визнання заяви про міжнародний захист неприйнятною, припинення процедури надання міжнародного захисту або скасування статусу біженця або додаткового захисту і іноземець:
 1. не покинув територію Польщі у разі отримання відмови у наданні статусу біженця
 2. перебуває під вартою або в охоронюваному центрі для іноземців

У випадку, якщо іноземець є одним з подружжя громадянина Польщі або іноземця, який має дозвіл на постійне проживання чи дозвіл на проживання довготермінового резидента ЄС на території Польщі, провадження про зобов’язання іноземця до повернення не відкривається, а вже відкрите провадження припиняється.

Дозвіл на постійне проживання видається іноземцю, який протягом 5 років безперервно  перебував на території Польщі і виконав хоча б одну з умов, що надавала йому право перебувати в країні терміном більше ніж 3 роки, тобто:

 • є дитиною іноземця, якому надано дозвіл на постійне перебування або дозвіл на перебування довгострокового резидента ЄС та перебуває під його опікою:
 1. народженою після отримання дозволу на постійне перебування або дозволу на перебування довгострокового резидента ЄС одним з його батьків.
 2. народженою впродовж строку дії дозволу на тимчасове перебування, наданого такому іноземцю.
 • є дитиною громадянина Польщі та перебуває під його опікою
 • є особою польського походження і планує оселитися в Польщі на постійній основі
 • перебуває у визнаному польським законодавством шлюбі з громадянином Польщі, упродовж не менше 3 років перед поданням заяви на надання дозволу на постійне проживання і безпосередньо перед поданням такої заяви проживав у Польщі безперервно не менше 2 років на підставі дозволу на тимчасове перебування, виданого в зв’язку перебуванням у шлюбі з громадянином Польщі, або на підставі отримання статусу біженця, додаткового захисту, або дозволу на перебування з гуманітарних міркувань.
 • має дійсну Карту Поляка та планує оселитися в Польщі на постійній основі

З іншого боку, дозвіл на перебування довгострокового резидента ЄС  надається іноземцю, який безпосередньо перед поданням заяви , легально та безперервно перебував на території Польщі не менше 5 років, та відповідає таким умовам:

 • має стабільне та регулярне джерело доходу для утримання себе та членів своєї родини, які перебувають під його опікою
 • має медичну страхівку згідно Закону від 27 серпня 2004року про медичні послуги, що фінансуються з державних коштів, або підтвердження того, що страхова покриває витрати пов’язані з лікуванням на території Республіки Польща.
 • має документ, що підтверджує знання польської мови

Додатковою умовою для відкликання рішення про депортацію є те, що припиненню провадження не протидіють міркування обороноздатності або безпеки держави або забезпечення безпеки та охорони громадського порядку. Однак цей виняток не застосовуватиметься, якщо укладення шлюбу або його існування має на меті обійти положення, що визначають правила та умови в’їзду іноземців на територію Республіки Польща, їх транзиту через цю територію, перебування на ній та виїзд.

Рішення про депортацію може бути відкликане на прохання іноземця, в якому він доведе, що дане рішення є необґрунтованим через виконання ним всіх встановлених законом умов щодо укладення шлюбу з громадянином Польщі або іноземцем, що має дозвіл на постійне проживання або дозвіл на проживання довгострокового резидента ЄС на території Польщі.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Slide ВОЛОДИМИР Отримав депортацію, коли перевозив групу туристів через кордон. Прорахувався з часом перебування в Польщі, вийшло 92 дні. Дякуючи Даріушу, вже через місяць після звернення зміг повернутись до роботи і приїхати до батьків на свята. Slide ВІТАЛІЙ Рекомендую, користувався послугою “Скасування депортації”, все пройшло успішно, бистро та якісно! При перетині кордону ніякий лишніх питань зі сторони поляків не було, проїхали все супер! Slide ІРИНА Всем рекомендую, уже два года пользуюсь услугами исключительно этого юриста сама, и с удовольствием советую друзьям и хорошим знакомым. Слаженная команда, говорят на польском, русском, украинском и английском.